• A Zöld Kakas Líceumot olyan diákok számára hoztuk létre, akik más középiskolákban nem találták a helyüket, holott megvan bennük a lehetőség, hogy érettségit tegyenek vagy akár továbbtanuljanak.

  • Az Öt Elv Iskolaszövetkezet a Zöld Kakas Program egyik intézményeként 2012-ben alakult. Célja elsősorban a diákok karrierútjának segítése, személyes gondoskodás és egyéni inkubációs program biztosítása tagjainak.

  • A Mű-Hely Líceum Alapítvány az iskolarendszerből kiszoruló fiatalok, fiatal felnőttek számára kínál középiskolai végzettség megszerzésére esélyt saját fejlesztésű személyközpontú programja keretében.

  • A ZK Programhoz kapcsolódó tudásanyag.

  • Szakképzés-szervezés.

  • NapKovi pályázatunk lényege, hogy minden diák saját mércét állítson fel maga elé, és az azon mért eredményeit jutalmazzuk. Egy diák vállalhatja a körömrágásról való leszokást éppúgy, mint hogy publikál egy verset, vagy átússza a Balatont.

  • A kompetencia-térkép egy teszt, amelynek segítségével többet tudhatsz meg magadról. Megtudhatod, miben vagy igazán jó, és mi az, amiben még fejlődhetsz. Segít abban, hogy naprakészen tudj megfelelni az elvárásoknak.

További intézményeink

A Zöld Kakas: Mentorrendszer

A mentorálásról általában

Ki az a mentor?

A mentor egy személyes segítő, akihez a diák bátran fordulhat akár iskolai, akár iskolán kívüli ügyes-bajos dolgaival. A legtöbb tanár, aki nálunk dolgozik, egyben mentor is.

Mire jó egy mentor?

A mentor feladata, hogy a tanulót segítse a beilleszkedésben, az iskola nyújtotta lehetőségek átlátásában, és az előtte álló feladatok sikeres teljesítésében. Ez a támogatás heti, rendszeres mentorórákon történik, illetve olyan iskolai helyzetekben, ahol a diák úgy érzi, hogy támogatásra van szüksége. A mentorórák keretében a tanuló iskolán kívüli sikereiről és nehézségeiről éppúgy szó eshet, mint az iskolán belül tapasztaltakról.

Mentorálás a Zöld Kakasban

Hogy dől el, hogy ki lesz egy diák mentora?

Mivel iskolánk személyközpontú, a mentor-mentorált kapcsolat kölcsönös választás alapján jön létre. A kezdeti időszakban, amikor az újonnan érkezett még nem ismer senkit, minden diák ideiglenes mentort kap, majd ezen időszak lejártával szabadon választhat tanárai közül. Mentor és mentorált közös munkáját egy szerződés szabályozza, és a kapcsolat akkor jön létre, amikor azt mindketten aláírják. Mivel tanáraink elfogadóak, jellemzően csak a mentorálásra fordítható idejük szab határt annak, hogy kivel dolgoznak és kivel nem.

Hogyan dolgozik a mentor a munkatársaival?

A mentor feladata, hogy mentoráltjának életútját kövesse, támogassa. Ennek megfelelően ő válik az adott tanuló legjobb ismerőjévé, és mentoráltja is úgy tekint rá, mint akivel mélyebb és bizalmasabb információkat is megoszthat. A mentor ezt tiszteletben tartja, és titokként kezeli mindaddig, amíg a diák nincs közvetlen veszélyben. Ilyen esetekben természetesen mindenkivel együttműködik, akinek a segítsége szükséges a feladat megoldásához.

A mentor feladata továbbá, hogy a diákról szóló döntési fórumokon részt vegyen. A döntésekben – mivel szerepéből adódóan elfogult – nem vesz részt, de a tanuló érdekeit szem előtt tartva segíti a döntéselőkészítést.

A mentorálásról további szövegeket olvashat tudásbázisunkban.

Felvétel a Zöld Kakasba → Médiás szakképzésünk →