• A Zöld Kakas Líceumot olyan diákok számára hoztuk létre, akik más középiskolákban nem találták a helyüket, holott megvan bennük a lehetőség, hogy érettségit tegyenek vagy akár továbbtanuljanak.

  • Az Öt Elv Iskolaszövetkezet a Zöld Kakas Program egyik intézményeként 2012-ben alakult. Célja elsősorban a diákok karrierútjának segítése, személyes gondoskodás és egyéni inkubációs program biztosítása tagjainak.

  • A Mű-Hely Líceum Alapítvány az iskolarendszerből kiszoruló fiatalok, fiatal felnőttek számára kínál középiskolai végzettség megszerzésére esélyt saját fejlesztésű személyközpontú programja keretében.

  • A ZK Programhoz kapcsolódó tudásanyag.

  • Szakképzés-szervezés.

  • NapKovi pályázatunk lényege, hogy minden diák saját mércét állítson fel maga elé, és az azon mért eredményeit jutalmazzuk. Egy diák vállalhatja a körömrágásról való leszokást éppúgy, mint hogy publikál egy verset, vagy átússza a Balatont.

  • A kompetencia-térkép egy teszt, amelynek segítségével többet tudhatsz meg magadról. Megtudhatod, miben vagy igazán jó, és mi az, amiben még fejlődhetsz. Segít abban, hogy naprakészen tudj megfelelni az elvárásoknak.

További intézményeink

Joker | csoportvezető: Sik Dorka

Órarend

hétfő kedd szerda csütörtök péntek
9:00
10:00 hérkezdő angol ptojekt projekt magyar/matek
11:00 hétkezdő angol projekt projekt magyar/matek
12:00 mate/ érettségi töri töri magyar projekt/érettségi magyar angol
13:00 mate/ érettségi töri töri magyar projekt/érettségi magyar
14:00 érettségi angol Timimatek
15:00 érettségi angol Timimatek

Sulinaptár

Tantárgyi infók

A csoporthoz tartozó tantárgyi követelményeket ebben a mappában találod.

A csoporthoz nem kötődő kurzusok, előkészítők követelményei pedig itt vannak.

Ha bizonytalan vagy, keresd a tanárod.

Értékelési rendszerünk

Az értékelési rendszerünk itt találod.

Bemutatkozás

A 2016/2017-es tanévben alakult Joker csoport nevét az akkori tagjai adták.

A névadás hátterében az a gondolat áll, hogy itt “bárkiből bármi lehet” – ahogyan a Joker lap a kártyapakliban bármilyen lapként használható.

Fontosnak tartom, hogy ez valóban így legyen, ezért célom, hogy segítsem a diákokat önmaguk megismerésében, fejlesztésében, igyekezve ehhez minél több és többféle helyzetet teremteni számukra. Nagymértékben építek mindarra, amit egy intenzíven együtt élő közösség ehhez a folyamathoz hozzá tud tenni – a mindennapokban fontos szerepet kap a visszajelzés, és igyekszem úgy  építeni a csapatot, hogy a tagjai támaszkodhassanak annak megtartó erejére. Ennek érdekében gyakoriak a Joker életében azok az informális vagy nem klasszikus értelemben vett tanulási helyzetek, ahol a kapcsolódások spontán alakulhatnak, amik teret engednek egyéni megnyilvánulásoknak és együttműködést igénylő történéseknek egyaránt.

Alapértéknek tekintem a nyílt kommunikációt, az önazonos és hiteles jelenlétet, és egy olyan légkör megteremtésére törekszem, ahol mindez lehetséges. Ebben fontos szerepe van a munkatársaimnak is, akik tanárként és mentorként aktív részesei a közösség életének. A csoport kezdettől fogva kis létszámú – jelenleg 15 fős.

Oktatásszervezési szempontból a csoport sajátossága, hogy az érettségi tantárgyakat oktató tanórák mellett nagy óraszámban tartunk projektfoglalkozásokat, amiken igyekszünk a középiskolai tananyag gyakorlati aspektusait kidomborítani, és megtalálni azokat a kapcsolódási pontokat, amiken keresztül a diákok valódi viszonyt tudnak kialakítani az elsajátítandó tananyaggal. Állandóan kísérletezünk a tantárgyak különféle módokon történő integrálásával, és a diákok készségfejlesztésének lehetőségeivel. Életkori szempontból heterogén csoportról van szó, ahol azonos időben a tanulmányi haladás eltérő állomásain tartanak a diákok – ez is szempont a foglalkozások megszervezésében.

Mindezek mellett a Joker folyton változik, ahogy változnak azok is, akik benne vannak. Változnak hangulataik, céljaik, motivációik, kapcsolataik, élethelyzeteik. Vannak, akik elmennek. Vannak, akik még maradnak. Aztán jönnek mások, akik mindebbe bekapcsolódnak. Megint mások visszatérnek idővel. Mindezekkel a belső és külső változásokkal együtt létezni, közben valamiféle saját utat és stabilitást találni  –  ez a cél.